Služby
Demolácie

ŽSD Slovakia, s.r.o. poskytuje kvalitnú a komplexnú dodávku služieb v obore demolácií. Prípravné práce zahrňujú:

  • poradenstvo
  • technologické postupy
  • zastupovanie na príslušných úradoch vrátane vybavenia rozhodnutia o odstránení stavby (demolačný výmer). 

Pred vlastnou demoláciou spoločnosť taktiež vykonáva prieskum kontaminácie objektov, na základe ktorého sa určuje postup demolácie a nakladanie s odpadmi.

ŽSD Slovakia, s.r.o. zaisťuje realizáciu demolácií a následné odstránenie vzniknutých odpadov v súlade s platnými zákonmi a predpismi, vrátane odvozu na skládky, prípadne recykláciou materiálu, ktorý vytriedený dodáva pre ďalšie použitie. V prípade, že to klient požaduje, vykonáva sa recyklácia materiálu priamo v mieste demolácie. Takéto riešenie prináša zákazníkovi ďalšiu úsporu, napr. pri následnej novej výstavbe konštrukčných vrstiev vozoviek, parkovacích plôch atd. Tým sa minimalizuje dopad na životní prostredie vplyvom eliminácie dopravy vybúraného materiálu.

REFERENCIE

Fotogaleria 'Demolácia
Copyright © 2006 - 2014 ŽSD a.s., všechna práva vyhrazena. | GDPR Partneri: