Recyklácia
Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, úsek Trenčianska Teplá - Beluša
Zákazník: Porr a.s.
Termín realizace: 2010-2013

Copyright © 2006 - 2014 ŽSD a.s., všechna práva vyhrazena. Partneri: