Demolácie
Demolačné práce pri modernizaci žel. trate Zlatovce-Trenčianska Teplá
Zákazník: TSS GRADE a.s.
Termín realizace: 2013-2014
Copyright © 2006 - 2014 ŽSD a.s., všechna práva vyhrazena. | GDPR Partneri: