Aktuality
Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa (úsek Púchov – Považská Teplá)
V septembri 2016 bola zahájena stavba s názvom Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa (úsek Púchov – Považská Teplá). Firma ŽSD Slovakia tu zaisťuje odpadové hospodárstvo pre zhotoviteľa, ktorým je Združenie Nimnica.

Výstavba tejto prvej etapy modernizácie trate Púchov – Žilina potrvá 40 mesiacov. Ide o investične aj technicky najnáročnejšiu stavbu ŽSR od ich samostatnosti. Modernizácia trate pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. 

Dokončením modernizácie železničnej trate v úseku medzi Púchovom a Považskou Teplou dôjde k zavŕšeniu modernizácie železničnej trate na ucelenom úseku trate Bratislava – Žilina, kde vlaky budú môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši rýchlosť, komfort, bezpečnosť a plynulosť jazdy, a tým sa  znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.

DATA | aktualita_1 | IMG_20170405_161812.jpg   DATA | aktualita_1 | IMG_20170405_161836.jpg

DATA | aktualita_1 | IMG_20170405_161900.jpg   DATA | aktualita_1 | IMG_20170406_070848.jpg

Copyright © 2006 - 2014 ŽSD a.s., všechna práva vyhrazena. | GDPR Partneri: